10.03.2021 Фондовете за дялови инвестиции дават и добавена стойност

 

Финансираме компании с утвърден продукт, с бърз растеж и необходимост от подкрепа за експанзия, казва Николай Димитров, изп. директор на ББР и председател на Съвета на директорите на Фонда за капиталови инвестиции в интервю за сп. Business Global

 

Г-н Димитров, защо в Българската банка за развитиерешихте да инвестирате в „М2 ПРОМ“?

Решението да подкрепим компанията беше взето на база на мандата за работа на Фонда за капиталови инвестиции, а именно - да подкрепя малки и средни предприятия във фаза на растеж. Допълнително двамата основатели успяха да ни убедят в потенциала на компанията и възможностите за добавена стойност, които тя ще реализира.

В какви случаи е изгодно дяловото участие за българските фирми и какви са предимствата му пред останалите начини на финансиране?

Когато едно предприятие не разполага с достатъчно материални активи, то практически е “небанкируемо” – остава извън кредитния пазар, на който банките търсят съответно обезпечение, което да гарантира тяхното финансиране. Това не значи, че дадената компания няма перспективи за развитие или потенциал за растеж и в този случай дяловият капитал може да бъде чудесен източник на финансова подкрепа. Много важен момент е и допълнителната стойност, която създават фондовете за дялови инвестиции. Освен чисто финансиране те участват и в управлението на компаниите, като предоставят експертиза, контакти, възможности за излизане на пазари. 

Какви са критериите, по които решавате дали да влезете в даден бизнес, или не, и има ли модел за излизане от инвестицията?

ФКИ се придържа към най-добрите практики за анализ и оценка на компаниите, които заявяват интерес за финансиране. Насочеността ни е към компании с утвърден продукт, с бърз растеж и необходимост от онази допълнителна подкрепа, която да им позволи да осъществят експанзия на съответния пазар. Стандартният срок, в който фондът остава инвеститор в дадена фирма, е между 3 и 5 години, като изходът може да бъде в няколко посоки: продажба на закупения дял обратно на основателите на компанията, привличане на стратегически инвеститор, първично публично предлагане на фондовата борса.

Има ли регулаторни или нормативни пречки пред по-широкото използване на тази практика у нас?

От гледна точка на регулациите фондовете за дялов капитал са сравнително слабо регулирани играчи на финансовия пазар. Тъй като са създадени и развити в англосаксонската правна среда, съществува необходимост от редица промени в българското законодателство, които ще позволят на тази индустрия да развие капацитета си в България. По този въпрос сериозно съдействие оказва Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране, на която отскоро сме член.

За година съществуване Фондът за капиталови инвестиции на ББРима една сделка, каква е прогнозата Ви за дейността му през следващата една година?

В последните 12 месеца структурирахме организационно и оперативно работата на фонда. Първата ни сделка бе направена веднага след обявяване на извънредното положение през пролетта, като това не ни притесни. И в края на годината виждаме, че преценката ни е била вярна - „М2 ПРОМ“ се развива с очакваните темпове на растеж. В момента работим върху 4 нови сделки, две от които ще завършим преди края на тази година. ФКИ е с капитал 65 млн. лв., като очакваме в следващите две години да инвестираме всички средства в около 15 компании. 

Николай Димитрове доктор по икономика, завършил УНСС със специалностите „Международни икономически отношения“ и „Финанси“. Кариерата му в банковия сектор започва в края на 2003 г. и преминава през Райфайзенбанк и ОББ. В Българската банка за развитиеработи от юли 2011 г., като от януари 2012 г. застава начело на отдел „Инвестиционно банкиране и проектно финансиране“. От април 2013 г. е началник на управление „Корпоративно банкиране“, а от октомври 2017 г. е изпълнителен директор и член на Управителния съвет на ББР.
 

fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster