Инвестиционни критерии

Инвестиционни критерии

  • Компаниите, в които инвестираме, са малки и средни предприятия с утвърден бизнес модел, потенциал за растеж и генериране на висока добавена стойност, за ускорена експанзия на вътрешния и на международните пазари.

  • Дяловото ни участие е миноритарно, в размер на не повече от 34% от капитала на съответната компания, както и не повече от 10% от капитала на ФКИ.

  • Стремеж на мениджмънта ни е да подпомага развитието на екосистемата на дялови инвестиции в страната чрез развиване на партньорства и възможности за ко-инвестиции с други фондове за дялово финансиране.

fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster