Обща информация

Обща информация

  • Фондът за капиталови инвестиции (ФКИ) е дъщерно дружество на Българска банка за развитие, което осигурява дялов капитал за растеж на малките и средни предприятия в страната.

  • Екипът ни се състои от висококвалифицирани експерти със значителен международен професионален опит в областта на финансовия, стратегически и маркетинг мениджмънт, както и в управлението на предприятия от различни икономически сектори.

  • Компаниите, в които инвестираме, могат да разчитат както на управленската ни експертиза и пазарни познания, така и на синергии при използване на различни финансови продукти и услуги в рамките на групата на ББР.

fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster