Цанко Арабаджиев

Цанко Арабаджиев е финансов мениджър с над 18 години опит и утвърдено присъствие в банковото дело, застрахователния сектор и управлението на активи.

Завършил е Международни икономически отношения в УНСС и притежава магистърска степен по Финанси от същия университет.

Професионалният му път започва през 2005 г. в ОББ, преминавайки през различни нива на развитие в областта на банкирането, управлението на колективни инвестиционни схеми и кредитирането на малкия и среден бизнес. Бил е директор „Управление на инвестициите“ на застрахователна компания „УНИКА“, където отговаря за цялостното управление на паричните потоци, изготвя стратегии за управление на активите и води различни проекти, свързани с въвежданe на нови продукти, оптимизиране на разходи и процеси и др.

Кариерата му продължава в Пенсионно-осигурителна компания "Доверие“, където отговаря за вътрешния контрол на инвестиционната дейност и управляваните фондове.

От 2021 г. Цанко Арабаджиев е член на Управителния съвет и изпълнителен директор на Българската банка за развитие (ББР). Той е и председател на Съвета на директорите на дружествата ББР Микрофинансиране и Фонд  за капиталови инвестиции от Групата на ББР.

Същата година става член и на Надзорния съвет на Инвестиционния фонд “Три морета” (3SIIF).

 

fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster