Sustainable development with icons of renewable energy and natural resources preservation with environment protection inside connected gears

International Power Supply

Трудно е да си го представим, но повече от милиард и половина души по света живеят без електричество. За да се топлят и да приготвят храна, огромен брой хора в Африка, Южна Америка и Югоизточна Азия използват предимно дърва за горене, което води до изсичане на горски масиви и засилва климатичните промени, с които планетата опитва да се пребори.

„Интернешънъл пауър съплай“ (IPS) е сред малкото дружества у нас, които се занимават с разработка и производство на автономни системи за децентрализирано електрифициране и умни мрежи, използващи възобновяеми енергийни източници. Създадена през 1989 г., към момента компанията развива дейност на 58 пазара в света. Разработената от нея модулна система Exeron дава решение на проблема с липсата на достъп до електричество чрез комбинация от ВЕИ (соларни панели, вятърни перки, горивни клетки) и различни по вид системи за съхранение на енергията. С нея се създават  и малки електроцентрали, които захранват всякакъв тип обекти. Иновацията осигурява на IPS работа на пет континента. Първата система е направена за българската база в Антарктида и работи вече 10 години, без да се нуждае от поддръжка.

Важна роля за развитието на технологичната компания има Фондът за капиталови инвестиции от Групата на ББР, който инвестира в нея 6,5 млн. лв. Освен за разширяване на потенциала на IPS, част от дяловото участие на фонда е вложено в научно-изследователска и развойна дейност. За IPS е особено ценно, че инвестицията се осъществява от ФКИ, част от семейството на държавната банка за развитие. „Това е важен знак за чуждестранните ни партньори и клиенти, който показва отношението на държавата и изгражда още по-голямо доверие“, категоричен е изпълнителният директор на технологичната компания Александър Рангелов. Пример за това са поръчки от клиенти като Saudi Aramco, който възлага на IPS осигуряването на електричество за помпите на кладенците за неконвенционален газ.

fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster